ศธจ.เชียงใหม่ ขอความร่วมือดำเนินการ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ป้องกันไข้หวัดใหญ่