กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอีโคสคูล (Eco-school) รายละเอียดดังต่อไปนี้อีโคสคูร