เทศบาลตำบลจอมทองรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ เทศบาลจอมทอง