เทศบาลตำบลจอมทองรับโอนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ เทศบาลต.จอมทอง