เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ First  Lego League Thailand 2019/20 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ทกราคม  2563 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การแข่งขันหุ่นยนต์