อำเภอสันป่าตองประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ร่วมบริจาคโลหิต