วันที่ 14 มกราคม 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นำคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ เครือข่ายวางแผนและออกตรวจพื้นที่ในการสุ่มตรวจดูแลเหตุนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ผลการสุ่มตรวจพบเด็กนักเรียนแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง และได้ตักเตือน และเดินทางกลับบ้านโดยความปลอดภัย