วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์