สำนักสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว รายละเอียด ดังต่อไปนี้ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์