สาธารณรัฐอุซเบกิสถานรับสมัครประกวดภาพวาด  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้

อุซเบกิสถานเชิญส่งประกวดภาพวาด (1) อุซเบกิสถานเชิญส่งประกวดภาพวาด (2)