สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด