การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสพฐ.แทนตำแหน่งว่าง รายละเอียด ดังต่อไปนี้สรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสพฐ.