สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จ้งปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกาศฌาปนกิจครูประถม