วันที่ 5 มกราคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสมนึก นาห้วยทราย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมคณะผอ.กลุ่ม เข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2564 และขอรับพรจากนายนพคุณ รัฐผไท และ นางศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ คณาคำนายอำเภอหางดง (นายณรงค์พิชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโสให้การต้อนรับแทน) และว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ