วันที่ 29 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นางไปรผดา  โปติบุตร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม  เคลื่อนที่ครั้งที่ 7/2562 ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง อำเภอสันป่าตอง ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย