วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน(เด็กหญิงวิภาวี แปงปวน นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนวัดศรีสว่าง สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4)เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน(ขนาดเล็ก) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนรอบชิงชนะเลิศ โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง กล่าวต้อนรับ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมคณะ