วันที่ 27 เมษายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ดังนี้ นางแสงจันทร์ กันยะมูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสินีนาฏ วงศ์น้อยนักวิชาการศึกษา นายสรรค์ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ และนายพงศกร ลูนปัน ครูตัวแทนโรงเรียน จากโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานพระบรมราโชวาทผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ