วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายบำรุงเกียรติ  วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นเป็นการวางพานพุ่มดอกไม้ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน เข้าวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ