วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายไพโรจน์ เดชะบุญ เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนายการกลุ่มทุกกลุ่ม และเวลา 08.00 – 09.00 น.รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุมหางดง ต่อจากนั้นเป็นการประชุม เพื่อสรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมหางดง