วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:00 น นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25 ปี 2563 รายละเอียด ดังนี้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตอนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) สำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสวมเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2562 , สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การติดตามและดำเนินการของสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ covid-19 แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุม หางดง