วันที่ 17มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 22/2563 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และผู้อำนวยการกลุ่ม ผ่านระบบ video conference เพื่อรับฟังข้อราชการและแนวทางปฏิบัติจาก สพฐ.ดำเนินรายการโดยนายสุรศักดิ์ อินทร์ศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ณ.ห้องประชุมหางดง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ