วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย และดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการการประชุมขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ทางไกลผ่านระบบ google Meet โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ