วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมกันกับนายสมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนางแสงจันทร์ กันยะมูล ผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ