วันที่ 13 มิถุนายน  2562 เวลา 13.30 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 มีเรี่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 1.หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2.ข้อมูลปริมาณงานโรงเรียนและข้อมูลอัตราว่าง – ข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 – บัญชีรายละเอียดอัตราว่างตำแหน่งครูเพื่อการสอบคัดเลือก ว.16 ณ ห้องประชุมหางดง