วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหางดง