วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายสมศักดิ์ ไชยยา รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้รับมอบหมายจากนายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำVTR เพื่อสรุปประมวลผลการบริหารจัดการงานสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ