วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ปฏิบัติราชการเป็นประธานประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดอยหล่อ เป็นประธาน เพื่อแจ้งข้อราชการ  ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและให้ที่ประชุมร่วมกันกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 4  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่