วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นำคณะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ  อำเภอสันป่าตอง และวัดศรีล้อม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561