วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบายการอ่านออกเขียนได้ ทั้งนี้ ได้ตรวจสภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลการใช้ประโยชน์ด้านอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณของ โรงเรียนวัดท่าโป่ง ที่ยุบมารวม โอกาสนี้ ได้ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งรับทราบปัญหาในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระบบใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และไห้คำแนะนำการบริหารเครือข่ายและการจัดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากร โดยมี นายเกียรติศักดิ์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม