สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดค่าวฮ่ำ หัวข้อ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ด.ญ.ปวริศา กลำพัด และด.ญ.กัญญาณัฐ ชัยแก้ว นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)