ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ นำคณะประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธี
ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอชน ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานในพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
และทั้งนี้ ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ได้มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต
๔ พร้อมทีมงานศึกษานิเทศก์ ประจำอำเภอเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมงานพิธีวันแม่แห่งชาติ ทั้ง ๕ อำเภอด้วยคืออำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ
ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ/ข่าว

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 13
14 15
16 17
18 19
20 21