สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น สะพานสู่ภาษาจีน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกวดหนังสั้นสะพานสู่ภาษาจีน