สพฐ.ประชาสัมพันธ์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นของสหประชาชาติ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้