สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติประชาสัมพันการสอบปีการศึกษา2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ประชาสัมพันธ์การสอบของสทศ.