สคบ.ส่งข่าว สคบ.และแนบQR CODE เพื่อประชาสัมพันธ์ คิวอาร์โคทสคบ.