วันที่ 29 มกราคม 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการขอความช่วยเหลือเพื่อขอทุนการศึกษาของ ด.ญ.วราภรณ์ คุณต๊ะเสน นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดประชาเกษม(น้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง) พร้อม มอบสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบี้องต้น โดยมี นายธีรพิชญ์ เตปา ผอ.โรงเรียนวัดประชาเกษม(น้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง) ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลเพิ่มเติม