ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพปเชียงใหม่ เขต4

การเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปชส.ศูนย์ ฉก.ชน (1)

คำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฉกชน สพป.ชม 4 <<<คำสั่งเจ้าหน้าประจำศูนย์ ฉกชน สพป.ชม 4>>>

หนังสือแจ้งมาตรการเฝ้าระวัง  <<<แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ที่ศธ04050 ว 934>>>

แบบติดตามข้อมูลนักเรียนกรณีฉุกเฉิน <<<แบบติดตามข้อมูลนักเรียนกรณีฉุกเฉิน>>>

พรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 <<<พรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546>>>

รายงานเด็กขอทุนวัดประชาเกษม <<<รายงานเด็กขอทุนวัดประชาเกษม>>>

รายงานการเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลัง <<<รายงานการเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลัง>>>

รายงานไฟไหม้บ้านนักเรียนบ้านน้ำแพร่ <<<รายงานไฟไหม้บ้านนักเรียนบ้านน้ำแพร่>>>

รายงานไฟไหม้บ้านนักเรียนบ้านป่าตาล <<<รายงานไฟไหม้บ้านนักเรียนบ้านป่าตาล>>>

รายงานไฟไหม้บ้านนักเรียนวัดเวฬุวัน <<<รายงานไฟไหม้บ้านนักเรียนวัดเวฬุวัน>>>

คู่มือระบบฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน <<<คู่มือระบบฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน>>>