วัดไตรมิตรวิทยาราม จ.นครศรีธรรมราชรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการช้างเผือก ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ วัดไตรมิตรจ.นครศรีธรรมราชสมัครรับทุนการศึกษา