ชื่อเรื่อง        รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

ชื่อผู้ศึกษา   นางสาวพรรณี   ตาคำแสง

ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4

ปีที่ศึกษา          2560

<<<< คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด >>>>