รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำรอบ 6 เดือน (ปี 63)