ม.แม่ฟ้าหลวงประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคปี2563 iรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค