ม.ราชภัฏลำปางประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมโดยลงทะเบียนผ่าน website รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ราชภัฏลำปางประชาสัมพันธ์หลักสูตร