ม.ราชภัฎลำปางขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้  ม.ราชภัฎลำปางอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ