ม.ธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษารุ่นที่ 35 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ม (1) ม (2) ม (3)