มูลนิธิภาษาศาสตร์ขอสนับสนุนงานระดมทุนโครงการวิ่ง พาหนูสู่ฝัน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ มูลนิธิภาษาศาสตร์