พี่สอนน้องชวนพ่อแม่เลิกเหล้า รายละเอียด ดังต่อไปนี้พี่สอนน้องชวนพ่อแม่เลิกเหล้า