วันที่ 24  มกราคม 2561 นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยนายสมเกียรติ  สรรคพงษ์ ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และ รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผอ.สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายมูล  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อติดตามการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน พร้อมนี้ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ในการนี้  นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต  4 ได้มอบหมายให้  นาย ไพโรจน์  เดชะบุญ  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ปฏิบัติราชการแทน นำคณะประกอบด้วย  นางนารี  โนภีระ  ผอ.โรงเรียนบ้านทรายมูล  นางเบญจมาภรณ์  พัฒนพงศา  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นายทิพากร   ศิริพัฒนพงศ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูล  ร่วมให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

https://www.facebook.com/p.pongthanakom/media_set?set=a.149549992418450.1073742018.100020903514052&type=3&pnref=story