วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้โอวาทและพบพบปะกรรมการตรวจข้อสอบ การประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัย การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National test:NT) ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ