วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดกองทราย โรงเรียนวัดตำหนัก โรงเรียนในสังกัดอำเภอสารภี สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561ที่ผ่านมาเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารตำแหน่งว่าง ได้แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตรวจเยี่ยมการสอบNTโรงเรียนวัดเทพาราม อำเภอสารภีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพ สุรินทร์ ศรีคำ ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ