วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขอโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบายการอ่านออกเขียนได้ และติดตามการใช้อินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งรับทราบปัญหาในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระบบใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต โดยมี นายเกียรติชนินทร์ พัฒนบุญแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองแคว พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม