วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4นำคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาเป็นสายที่ 1 (จำนวน 3 โรงเรียน) ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านสามหลัง โรงเรียนวัดสองแควและโรงเรียนวัดหัวข่วง ในจำนวน 6 สาย เวลา13.30 น. ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเชิงตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาจำนวน 15 คน สังกัดอำเภอดอยหล่อ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่และคณะตรวจเยี่ยมทั้ง 6 สาย เพื่อสรุปผลการอ่านออกเขียนได้และสิ่งที่พบเจอในการตรวจเยี่ยมฯ
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ